We zoeken geen lekken……We vinden ze !

 

Jaren ervaring in lekdetectie gecombineerd met onze familiale technici en hoogtechnologische meetapparatuur zorgen voor een exacte en onafhankelijke expertise bij het opsporen van kanalisatieproblemen. Dit zowel bij toe- en afvoerleidingen als bij verwarmingsinstallaties en riolen in particuliere en industriële gebouwen. Onze firma staat zowel bouwexperten, aannemers, architecten, studiebureaus, loodgieters, verwarmingsinstallateurs alsook particulieren bij met raad en daad. Ook verzekeringskantoren en -maatschappijen, beheerders van gebouwen, schadebeheerders en gerechtsexperten kunnen bij ons terecht voor een onderzoek. Wij werken volledig onafhankelijk aan elk dossier en hebben geen baat bij eventuele herstellingswerken.

Er wordt een duidelijk onderzoeksverslag, met foto’s en mogelijke videobeelden, opgemaakt, zodat de oorzaak duidelijk is en het probleem doelgericht kan worden aangepakt door derden. Soms is het voldoende dat we ter plaatse de locatie van het verborgen lek aanduiden. Vaak heeft u hiermee reeds voldoende informatie om uw werk verder te zetten. Standaard wordt er steeds een onderzoeksverslag opgesteld en bijgevoegd.

  • Merkt u plots een groot waterverbruik op?  
  • Valt de druk weg van de CV?
  • Zakt het waterniveau van het zwembad?
  • Staat uw droge kelder plots blank?

  

Corona voorzorgsmaatregelen:

 
De federale overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen.
De veiligheid van al onze klanten, alsook van onze eigen familie is van prioritair belang.
We nemen volgende maatregelen in acht :

 

 

Voelt u zichzelf ziek, dan vragen we vooraf ons hiervan te verwittigen en hierover eerlijk te zijn. 
We bespreken dan samen wanneer deze afspraak toch kan doorgaan.

 Niet dringende onderzoeken worden verplaatst naar een latere datum.

 Voorrang zal gegeven worden aan onderzoeken in de buitenlucht.

 Tijdens ons onderzoek vragen we uit voorzorgen voor uzelf en onszelf geen handen te schudden en houden we voldoende afstand, een goede  handhygiëne spreekt voor zich.

 Gelieve onze meetapparaten niet aan te raken.

 Gelieve de ruimte te verlaten waar we ons onderzoek verrichten.

 We proberen de maximale dienst te verzekeren in gezonde werkomstandigheden.

 
 
 
 
 
 
Contacteer ons